Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Nieuwe regels Huisvestingsverordening


Nieuwe regels - Huisvestingsverordening
 
De gemeenteraad van Almere heeft de huisvestingsverordening 2015 vastgesteld. Deze verordening bevat regels voor de woonruimteverdeling. Deze regels zijn bedoeld om de sociale huurwoningen die vrij komen zo goed mogelijk te verdelen. Aanleiding voor vernieuwing van de verordening is de Huisvestingswet. 
 
Nieuwe regels 
Per 4 november gelden enkele nieuwe regels. 
 
De huisvestingsverordening gaat over nagenoeg alle sociale huurwoningen die vrijkomen in Almere. Dat zijn alle vrijkomende huurwoningen met een kale huur tot 710,68 (prijspeil 2015) van zowel corporaties als particuliere verhuurders. 

De helft van de woningen wordt op basis van inschrijftijd verdeeld, de andere helft via loting. Bij woningen die worden verloot, krijgt u voorrang als u gebonden bent aan de regio Almere. Tot de regio Almere behoren alle gemeenten in de provincie Flevoland. 

Als u een sociale huurwoning wilt betrekken, mag dat niet zonder huisvestingsvergunning. De corporatie regelt dat voor u bij het tekenen van het huurcontract. Voor particuliere huurwoningen kan een huisvestingsvergunning worden aangevraagd bij Het Vierde Huis.   

Op een aantal punten is de urgentieregeling aangescherpt. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Almere. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.