Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Particuliere huurwoningen


Ook de sociale huurwoningen van particulieren worden voortaan via WoningNet verhuurd. Dan is een huisvestingsvergunning verplicht. Deze kan worden aangevraagd bij Het Vierde Huis.

Passend toewijzen
Woningzoekenden met recht op huurtoeslag krijgen voorrang bij woningen met een huur op of onder € 618,24. Daar tegenover staat dat zij niet meer kunnen reageren op woningen met een huur boven die grens. Voor 1 en 2 persoons huishoudens met recht op huurtoeslag ligt de maximale huurgrens op € 576,87.

Voorrang bij loting voor mensen met binding
Er mogen geen bindingseisen meer aan woningzoekenden worden gesteld. Hoogstens bij 50% mag voorrang aan mensen met binding worden verleend. In Almere wordt 50% verloot. Bij deze woningen krijgen woningzoekenden met binding voortaan voorrang.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.