Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Sancties na weigeren woning


Als u op een woning reageert dan nemen wij aan dat u ook echt belangstelling voor deze woning heeft. Hieronder leest u wanneer u een woning kunt weigeren zonder gevolgen en wanneer u onterecht een woning weigert. Bij drie onterechte weigeringen binnen twaalf maanden kunt u een half jaar niet meer reageren op het sociale woningaanbod.

Geen onterechte weigering:

  • u geeft tijdens de interessepeiling aan dat u geen interesse meer heeft in de woning of u reageert niet op de interessepeiling. De interessepeiling ontvangt u per e-mail; 
  • u weigert een aangeboden woning op basis van onjuist geadverteerde gegevens.

Wat is een onterechte weigering?

  • u weigert een aangeboden woning na de bezichtiging of u bent niet bij de bezichtiging aanwezig;
  • u ziet vóór het tekenen van het huurcontract alsnog van de woning af.

Let op: de verhuurder kan u kosten in rekening brengen als u op het laatste moment van de woning afziet.

Als de verhuurder besluit, om wat voor reden dan ook, om een woning alsnog niet aan u toe te wijzen dan geldt dit voor u niet als een weigering. Tenzij u de verhuurder met opzet onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

Sanctie: blokkade na derde onterechte weigering
Na de derde onterechte weigering binnen twaalf maanden wordt u automatisch voor een half jaar geblokkeerd op WoningNet Almere. De twaalf maanden tellen vanaf uw eerste weigering.
U komt dan dus een half jaar lang niet in aanmerking voor een sociale huurwoning in Almere.

Urgentie
Heeft u een urgentie? Dan kunt u na het reageren op een passende woning deze niet meer weigeren. Ook niet als u een e-mail krijgt met de vraag of u nog interesse heeft in de woning (interessepeiling). Weigert u een aangeboden woning, dan vervalt uw urgentie.


Veelgestelde vragen

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.