Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wanneer mag ik een woning bezichtigen?

Na de selectie worden er kandidaten uitgenodigd. Per woning kunnen dit meerdere kandidaten tegelijk zijn.

U ontvangt gegevens van de huidige bewoner (of de contactpersoon) om een afspraak te maken, u krijgt de bezichtigingsdatum en -tijd door of u ontvangt een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Verder wordt u geïnformeerd wanneer u uiterlijk moet doorgeven dat u de woning wel of niet accepteert.

Het is niet mogelijk om een door de corporatie geplande woningbezichtiging te verplaatsen. Als u zelf niet op het tijdstip kunt komen, mag u wel iemand namens u sturen. Let op: het is dan niet mogelijk om de woning later alsnog zelf te bezichtigen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe word ik uitgenodigd voor een bezichtiging?

U krijgt een uitnodiging per e-mail.

Voor een woningbezichtiging krijgt u de contactgegevens van de huidige bewoner of de bezichtigingdatum en -tijd door. Verder wordt u geïnformeerd wanneer u uiterlijk moet doorgeven of u de woning wel of niet accepteert.

Let op: komt u niet naar de bezichtiging of reageert u niet tijdig op de e-mail of u wel of geen interesse heeft om eventueel de woning te accepteren, dan wordt dit gezien als onterechte weigering. Deze weigering kan uiteindelijk leiden tot een sanctie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning heeft geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, nodigt de woningcorporatie u uit om uw gegevens te laten controleren.

Als u een woning heeft geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u als eerste voor de woning in aanmerking.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. Als u verhuist, moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij de gemeente.

U wordt door de woningcorporatie bij WoningNet Almere uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. Om in de toekomst voor een andere sociale huurwoning in aanmerking te komen moet u zich opnieuw inschrijven.

Er is één uitzondering: als u een woning accepteert met een tijdelijk huurcontract, krijgt u gratis een nieuwe inschrijving met behoud van uw inschrijfduur. 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na het controleren en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Zolang deze kosten niet zijn voldaan wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren of een aanbieding ontvangen voor een andere woning.

Het weigeren nadat u de woning heeft geaccepteerd wordt een onterechte weigering genoemd en kan leiden tot een sanctie.
Heeft u een urgentie en weigert u de woning nadat u die heeft geaccepteerd, dan vervalt uw urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

 • betaling inschrijf- en verlengingskosten; 
 • inkomensgegevens*; 
 • persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen; 
 • aantal personen, samenstelling huishouden; 
 • inschrijfduur; 
 • eventuele urgentie/indicatie;
 • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
 • verhuurdersverklaring (indien van toepassing);
 • zo nodig: gegevens waarmee u uw binding aantoont.

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner of een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543 (houd uw burgerservicenummer bij de hand). U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen flink gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het belastbaar jaarinkomen van het voorgaande jaar.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een verklaring van uw huidige verhuurder en uzelf voor de nieuwe verhuurder.

In een verhuurdersverklaring schrijft uw huidige verhuurder onder meer of er een betalingsachterstand is en of er bijvoorbeeld sprake is geweest van overlast. Een meeverhuizend persoon die een eigen zelfstandige woning huurt, moet ook een verhuurdersverklaring invullen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Dan kan het zijn dat de woningaanbieding voor u vervalt. Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik van een koopwoning naar een sociale huurwoning?

Om er zeker van te kunnen zijn dat u uw koopwoning wilt verlaten en in de huurwoning wilt gaan wonen, vragen wij van u:

 • Een verklaring dat dat de hypotheekverplichting nagekomen kan worden (ook bij financiële urgentie);
 • Een (voorlopig) koopcontract waarbij de ontbindende voorwaarden niet meer van toepassing zijn;
 • Een overeenkomst met een verkopende makelaar waarbij de te verkopen woning tenminste zes maanden voor verkoop staat aangeboden op een advertentiesite;
 • Bij een vrijesectorwoning: stukken waaruit blijkt dat de dubbele lasten kunnen worden betaald tot de overdracht van de woning plaatsvindt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb een klacht, waar kan ik de klacht indienen?

Er zijn verscheidene soorten klachten waarmee u bij verschillende partijen terecht kunt. U kunt uw klacht eerst voorleggen aan een medewerker van het Klantcontactcentrum. De medewerker kan u vertellen hoe en waar u uw klacht kunt indienen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.