Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige woningaanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De verhuurder nodigt u uit om uw gegevens, die u vooraf al heeft verzameld, te laten controleren. Te laat of niet aanleveren van de gevraagde gegevens kan ertoe leiden dat de woningtoewijzing niet doorgaat.

Als de gegevens akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de verhuurder een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

Inkomensverklaring is verplicht
U heeft in ieder geval een aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren.
Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 - 0543 (houd uw burgerservicenummer bij de hand). U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Huisvestingsvergunning verplicht
U mag de sociale huurwoning niet betrekken zonder huisvestingsvergunning. Is de woning van een woningcorporatie, dan maakt de vergunning deel uit van het huurcontract. Is de woning van een particuliere verhuurder, dan moet u een vergunning aanvragen bij Het Vierde Huis. 

Vragen?
Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie die de woning aanbiedt.

Veelgestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd en wil nu alsnog weigeren. Kan dit?

Na acceptatie van de woning kunt u alsnog de woning weigeren. Als u dit na het controleren en het goedkeuren van uw gegevens doet, kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Zolang deze kosten niet zijn voldaan wordt uw inschrijving geblokkeerd. U kunt dan niet reageren of een aanbieding ontvangen voor een andere woning.

Het weigeren nadat u de woning heeft geaccepteerd wordt een onterechte weigering genoemd en kan leiden tot een sanctie.
Heeft u een urgentie en weigert u de woning nadat u die heeft geaccepteerd, dan vervalt uw urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

  • betaling inschrijf- en verlengingskosten; 
  • inkomensgegevens*; 
  • persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele medeaanvrager(s) en/of kinderen; 
  • aantal personen, samenstelling huishouden; 
  • inschrijfduur; 
  • eventuele urgentie/indicatie;
  • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
  • verhuurdersverklaring (indien van toepassing);
  • zo nodig: gegevens waarmee u uw binding aantoont.

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van een inkomensverklaring van u en uw eventuele partner of een definitieve aanslag inkomstenbelasting. Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 0543 (houd uw burgerservicenummer bij de hand). U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen flink gewijzigd, dan geldt het huidige inkomen in plaats van het belastbaar jaarinkomen van het voorgaande jaar.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Dan kan het zijn dat de woningaanbieding voor u vervalt. Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.