Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Binding met Almere


Voor de sociale huurwoningen in Almere heeft u geen binding met de regio Almere* nodig. Wel hebben woningzoekenden met binding voorrang bij de woningen die worden verloot.U heeft deze binding als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden. Registreer uw binding met de regio Almere in uw profiel bij Voorrangsregelingen.

U heeft economische binding als:

  • u minimaal 50% van uw verzamelinkomen uit arbeid of uitkering ontvangt in de regio Almere*. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar bij een bedrijf (of vestiging daarvan) in de regio Almere.

Let op!
Binding voor urgentie.
Vraagt u urgentie aan in de gemeente Almere, dan geldt een andere bindingseis. Voor urgentie dient u minimaal twee jaar geregistreerd te zijn als ingezetene van de gemeente Almere.

U heeft maatschappelijke binding als:

  • u tenminste zes jaar onafgebroken woont in de regio Almere*;
  • of u in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken hebt gewoond in de regio Almere.

Geldt één van de bindingseisen voor u, registreer dan uw binding met de regio Almere in uw profiel bij Voorrangsregelingen. De woningcorporatie ( en bij particuliere huurwoningen Het Vierde Huis) controleert bij de toewijzing van een woning of u voldoet aan één van de bindingseisen.

* De regio Almere bestaat uit deze gemeenten:
Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk (provincie Flevoland).

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.