Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Binding met Almere


Voor de sociale huurwoningen in Almere heeft u geen binding met de regio Almere* nodig. Wel hebben woningzoekenden met binding voorrang bij de woningen die worden verloot.U heeft deze binding als u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden. Registreer uw binding met de regio Almere in uw profiel bij Voorrangsregelingen.

U heeft economische binding als:

  • u minimaal 50% van uw verzamelinkomen uit arbeid of uitkering ontvangt in de regio Almere*. U heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar bij een bedrijf (of vestiging daarvan) in de regio Almere.

Let op!
Binding voor urgentie.
Vraagt u urgentie aan in de gemeente Almere, dan geldt een andere bindingseis. Voor urgentie dient u minimaal twee jaar geregistreerd te zijn als ingezetene van de gemeente Almere.

U heeft maatschappelijke binding als:

  • u tenminste zes jaar onafgebroken woont in de regio Almere*;
  • of u in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar onafgebroken hebt gewoond in de regio Almere.

Geldt één van de bindingseisen voor u, registreer dan uw binding met de regio Almere in uw profiel bij Voorrangsregelingen. De woningcorporatie ( en bij particuliere huurwoningen Het Vierde Huis) controleert bij de toewijzing van een woning of u voldoet aan één van de bindingseisen.

* De regio Almere bestaat uit deze gemeenten:
Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk (provincie Flevoland).

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.