Veelgestelde vragen


Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt uw inkomen geïndexeerd?

WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2017 geldt:
Huishoudinkomen=
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0359 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0119 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2015 of 2016.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2017 de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen.
  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen. Als u voor 5 april 2017 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen. 

Zolang de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?

U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer vervalt mijn inschrijving?

Na toewijzing van een woning via WoningNet Almere vervalt uw inschrijving. U kunt zich eventueel opnieuw inschrijven.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.165?

Is uw inkomen hoger dan € 36.165? Misschien kunt u dan zoeken naar huurwoningen waarvoor een jaarinkomen tot maximaal € 40.349 geldt. U kunt dan in ieder geval zoeken naar huurwoningen in de vrije sector op deze site, op www.rooftrack.nl of op de websites van de Almeerse verhuurders.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe stel ik mijn inkomen vast?

Met inkomen wordt het verzamelinkomen bedoeld. Het verzamelinkomen is het (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen dat u in het lopende kalenderjaar verwacht te krijgen. Inkomens van (volwassen) kinderen tellen niet mee.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is Woonkostentoeslag?

De woonkostentoeslag is een bedrag, speciaal bedoeld om de hoge kosten van uw huur- of koopwoning te betalen als uw inkomen door omstandigheden plotseling is gedaald. De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand.
Woonkostentoeslag vraagt u aan bij de gemeente Almere.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.