Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentie


Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Lokale binding vereist

Om in aanmerking te komen voor een urgentie moet u minimaal 2 jaar in Almere wonen. Dat geldt niet voor woningzoekenden in blijf van mijn lijfhuizen en woningzoekenden die vanwege een intensieve mantelzorgrelatie met een inwonende in Almere een urgentie aanvragen.

Betaalde inschrijving is een voorwaarde

Voor het aanvragen van urgentie heeft u een betaalde inschrijving nodig. Bij een eventuele toekenning van de urgentie is het belangrijk dat u op zoveel mogelijk woningen kunt reageren. Dat kan alleen met een betaalde inschrijving, waarmee u kunt reageren op het totale sociale woningaanbod. Dus op lotingwoningen en op woningen die worden verdeeld op basis van inschrijftijd.

Het Vierde Huis

Een urgentie vraagt u aan via Het Vierde Huis. Via de digitale urgentiewijzer van Het Vierde Huis kunt u onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring. Als u denkt dat u kans maakt op een urgentieverklaring, dan kunt u de aanvraag indienen via de digitale urgentiewijzer. De aanvraag kost € 50.

Het Vierde Huis verzorgt de administratieve afhandeling van uw urgentieaanvraag. Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt uw urgentieaanvraag. Het college van burgemeester en wethouders beslist of u urgentie krijgt. Een urgentieverklaring is alleen gelding in de regio Almere en is 6 maanden geldig.

Woningen met een huur tot € 424,44 worden met voorrang toegewezen aan urgente huishoudens tot 23 jaar zonder kinderen met een inkomen tot maximaal  € 22.700 (1 persoon) of € 30.825 (2 personen).

Woningen met een huur tot € 651,03 worden met voorrang toegewezen aan urgente huishoudens met een inkomen tot maximaal € 22.700 (1 persoon) of € 30.825 (2 personen). Inwonende kinderen tellen hier niet mee bij de huishoudgrootte.

Urgentie vervalt bij weigering

U moet zelf op passend woningaanbod reageren als u een urgentie heeft.

Let op: na het reageren op een passende woning kunt u de woning niet meer weigeren. Ook niet als u een e-mail krijgt met de vraag of u nog interesse heeft in de woning (interessepeiling). Weigert u een aangeboden woning, dan vervalt uw urgentie.


Veelgestelde vragen

Waar vraag ik urgentie aan?

Urgentie vraagt u aan bij Het Vierde Huis.

Onderzoek op de digitale urgentiewijzer of u eventueel in aanmerking komt voor urgentie.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Ja, u moet zelf reageren op het actuele woningaanbod. In sommige gevallen kunt u een eenmalige bemiddeling krijgen via een van de Almeerse corporaties.

De urgentieverklaring geeft u 6 maanden voorrang op andere woningzoekenden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is een urgentie adviesgesprek?

Om te weten of u kans maakt op urgentie, kunt u een urgentie advies gesprek aanvragen via Het vierde huis. In dit gesprek wordt samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het doen van een urgentieaanvraag. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag stellen aan ons Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.