Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voordeelregeling


In Almere zijn er specifieke voorrangsregels voor bepaalde wijken en stadsdelen. Deze voorrang heet voordeelregeling. Is er sprake van de voordeelregeling, dan staat dit in de woningadvertentie vermeld.

De voordeelregeling
Een deel van de woningen in door de gemeenteraad aangewezen 'focusgebieden' wordt aangeboden met de voordeelregeling. Dit staat duidelijk in de woningadvertentie.
Alle woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden kunnen hierop reageren. U kunt alleen reageren op deze woningen als u een betaalde inschrijving heeft bij WoningNet Almere.

Voorrangsgroep 1:
Bewoners die tenminste 6 jaar in het betreffende focusgebied wonen en binnen hun wijk willen verhuizen krijgen voorrang.

Voorrangsgroep 2:
Bewoners die in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar aansluitend in het betreffende focusgebied hebben gewoond en terug willen keren naar de wijk, krijgen voorrang.

Bij elke groep wordt de volgorde bepaald door de inschrijfduur van de woningzoekende.

Hoe komt u in aanmerking?
Als u voldoet aan een van de voorwaarden van de voordeelregeling geeft u dit aan in uw Profiel onder Voorrangsregelingen.

Belangrijk: Voldoet u aan de voorwaarden maar geeft u dit niet aan in uw profiel? Dan reageert u niet met voorrang.
Controleer of uw inschrijfgegevens volledig en correct zijn. Vervolgens moet u wel zelf reageren op de woning.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.