Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voordeelregeling


Naast urgentie en indicaties kent Almere specifieke voorrangsregels in bepaalde wijken en staddelen. Dit is de zogenoemde voordeelregeling. Is er sprake van deze voordeelregeling, dan staat dit in de woningadvertentie vermeld.

De voordeelregeling
Een deel van de woningen in door de gemeenteraad aangewezen 'focusgebieden' kan worden aangeboden met de voordeelregeling. Dit staat duidelijk in de woningadvertentie.
Alle woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden kunnen hierop reageren. Een aantal woningzoekenden heeft echter voorrang op anderen, ongeacht de inschrijfduur. U kunt alleen reageren op deze woningen als u een betaalde inschrijving heeft bij WoningNet Almere.

Voorrangsgroep 1:
Bewoners die tenminste 6 jaar in het betreffende focusgebied wonen en binnen hun wijk willen verhuizen krijgen voorrang.

Voorrangsgroep 2:
Bewoners die in de afgelopen 10 jaar tenminste 6 jaar aansluitend in het betreffende focusgebied hebben gewoond en terug willen keren naar de wijk, krijgen voorrang.

Vervolgens komen alle andere woningzoekenden in aanmerking voor de woning.
Bij elke groep wordt de volgorde bepaald door de inschrijfduur van de woningzoekende.

Hoe komt u in aanmerking?
Als u voldoet aan een van de voorwaarden van de voordeelregeling komt u hiervoor automatisch in aanmerking als u bij uw reactie het vinkje voordeelregeling aanzet en akkoord gaat met de voorwaarden.

Let op: als u aan de voorwaarden voldoet maar het vinkje niet aanzet dan krijgt u geen voorrang,
Controleer of uw inschrijfgegevens volledig en correct zijn. Vervolgens moet u wel zelf reageren op de woning.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.